Asuminen

TuposVilla tarjoaa asukkailleen oikeuden mahdollisimman rikkaaseen ja täysipainoiseen elämään. Asukkailla on käytössään 12-16 m2:n huoneet, jotka he voivat sisustaa oman mieltymyksensä mukaan. Asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaan päivittäisiin kodin askareisiin ja päivätoimintatiloissa järjestettyyn päivätoimintaan.

Lähtökohtana on ajatus normaalista elämästä:

  • oma asunto ja yksityisyys
  • itsenäistyminen ja aikuisuuteen kasvaminen
  • päivittäisten toimintojen harjoittaminen
  • itsemääräämisoikeus
  • mielekäs päivätoiminta
  • kunnan tarjoamat normaalipalvelut
  • vapaa-ajan vietto ja harrastaminen
  • turvalliset ihmissuhteet
  • ryhmäkodin ulkopuolelle suuntautuvat retket ja matkat