Tilapäishoito

Ryhmäkoti TuposVillan Vilinän yksikössä on yksi tilapäishoitopaikka. Intervallipaikalle omaiset voivat tuoda kotona asuvan kehitysvammaisen turvalliseen, kodinomaiseen ympäristöön omien vapaapäiviensä ajaksi. Ryhmäkoti tarjoaa kotona asuvalle kehitysvammaiselle myös uusia ihmissuhteita ja vertaisryhmän.

Tilapäispaikka toimii myös asumisvalmennuspaikkana itsenäistyvälle kehitysvammaiselle.